به نام خداوند جان و خرد
دماي فعلي مشهد
موسسه آموزشي فرهنگي رساي توس ورود شما را به اين سايت گرامي مي دارد
 

 

 

نمونه سؤالات درس رياضي

پايه اول

   
خرداد 89- دبی خرداد 89 - دبی
خرداد 89 - دبی خرداد89 - دبی
خرداد 89- شارجه خرداد 89-امارات
خرداد 89- امارات نمونه سوال
نمونه سوال خرداد 89- چناران

 

علامه تهران -خرداد 90 دی 89-تهران

 

 ریاضی اول راهنمایی منطقه ی زیویه خرداد89-محمد فاتحی

ریاضی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد89

ریاضی اول راهنمایی منطقه ی زیویه - محمد فتاحی خرداد ۸۹

ریاضی سال اول راهنمایی ارزشیابی فروردین ماه آموزشگاه نوائی

ریاضی اول راهنمایی تیزهوشان - دی ماه 88 - فرزانگان سنندج

ریاضی اول راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

ریاضی سال اول راهنمایی نوبت اول دیماه ۸۸ مدرسه راهنمایی پرورش

ریاضی سال اول راهنمایی دیماه ۸۸

هندسه سال اول راهنمايي ارزشيابي آبان ماه - تيزهوشان

ریاضی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

ریاضی سال اول راهنمایی  خرداد ۸۷

ریاضی اول راهنمایی دی ماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

ریاضی اول راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت ظهر)

 

 

پايه دوم

خرداد 89 - چناران

 

رياضي سال دوم راهنمايي مهرماه ۸۹ تيزهوشان شهيد اژه اي ۳

ریاضی سال دوم راهنمایی آبانماه تیزهوشان شهید اژه ای

 ریاضی دوم راهنمایی منطقه ی زیویه خرداد 89-محمد فاتحی

ریاضی دوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد89

رياضي سال دوم راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي  نمونه الف

ریاضی سال دوم راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي  نمونه ب

ریاضی دوم راهنمایی منطقه ی زیویه - محمد فتاحی - خرداد 89

ریاضی سال دوم راهنمايي نوبت اول ديماه 88 مدرسه راهنمايي پرورش

ریاضی دوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

ریاضی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه الف

ریاضی سال دوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوائی نمونه ب

ریاضی سال دوم راهنمایی مدرسه نوائی خرداد ۸۸

ریاضی سال دوم راهنمایی خرداد ۸۷

رياضي سال دوم راهنمايي خرداد ۸۴

ریاضی دوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه زیویه - استان کردستان

ریاضی دوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت صبح)

 

پايه سوم

شهریور 89 - خراسان جنوبی خرداد 89 - خراسان جنوبی
خرداد 90-خراسان جنوبی خرداد 90-اصفهان
  تهران خرداد-90-86

 

 ریاضی سوم راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89

ریاضی سال سوم راهنمایی دیماه ۸۸ آموزشگاه نوایی

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 - آموزشگاه پرورش

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه ی زیویه

 ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان خرداد86

 ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد 86

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان دی ماه 86

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان مهر ۸۶ - ماده 25

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان شهریور86

 ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان مرداد85

ریاضی سوم راهنمایی استان کردستان خرداد85

در صورتی که لینکهای بالا باز نشدند از لینکهای پایین استفاده نمایید.

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 منطقه زیویه استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی دی ماه 88 مدرسه راهنمایی پرورش

ریاضی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان شیفت ظهر

ریاضی سوم راهنمایی خرداد 85 استان کردستان

ریاضی سوم راهنمایی مرداد 85 استان کردستان 

نمونه سوالهای آذربایجان شرقی

 همه پایه ها

نمونه سئوال نوبت دوم اول راهنمایینمونه سئوال ریاضی دوم راهنمایی نوبت اولنمونه سئوال نوبت دوم ریاضی
نمونه سوال رياضي نوبت اولنمونه سوال رياضي نوبت اولنمونه سئوال پیشرفته سوم راهنمایی مخصوص مدارس ممتازآزمون ورودي مدارس ممتازنمونه سئوال ریاضی اول راهنمایی نوبت اول
نمونه سئوال ریاضی تکمیلی مدارس ممتاز
نمونه سئوال ریاضی برای کلاسهای پیشرفته تکمیلی